Elspindel

Elspindeln Elspindeln är ett mätverktyg för snabb och enkel energikartläggning. Den är lätt att koppla in för tillfällig elmätning och är fullmatad med funktioner som gör användandet smidigt, snabbt och säkert. Specifikationer

  • 14 mätkanaler
  • Strömmen mäts med strömtänger
  • Beräknar trefasspänning, effekt, effektfaktor och energi
  • Internt minne för datalagring, valbart medel, max och minvärde.
  • Inställning och datahämtning via USB
  • Enfas eller trefasmätning

Så här enkelt är det:

  • Anslut strömtänger
  • Sätt i nätkontakten i ett jordat vägguttag och USB kabeln i datorn.
  • Ställ in de använda kanalerna på rätt fas med datorn
  • Välj vilka data som ska lagras

Mätningen är startad!